تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

پاورپوینت فصل نهم کتاب حسابداری مدیریت: تالیف دکتر محمدرضا نیکبخت و دکتر زهرا دیانتی دیلمیشناسه محصول: 503576
موجود

پاورپوینت فصل نهم کتاب حسابداری مدیریت: تالیف دکتر محمدرضا نیکبخت و دکتر زهرا دیانتی دیلمی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل نهم کتاب حسابداری مدیریت: تالیف دکتر محمدرضا نیکبخت و دکتر زهرا دیانتی دیلمی

پاورپوینت فصل نهم کتاب حسابداری مدیریت: تالیف دکتر محمدرضا نیکبخت و دکتر زهرا دیانتی دیلمی

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب حسابداری مدیریت با عنوان مدیریت کیفیت جامع

نویسنده: دکتر محمدرضا نیکبخت، زهرا دیانتی دیلمی (42 اسلاید)


پاورپوینت فصل هفتم کتاب حسابداری مدیریت، نویسنده دکتر محمدرضا نیکبخت و زهرا دیانتیشناسه محصول: 503580
موجود

پاورپوینت فصل هفتم کتاب حسابداری مدیریت، نویسنده دکتر محمدرضا نیکبخت و زهرا دیانتی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل هفتم کتاب حسابداری مدیریت، نویسنده دکتر محمدرضا نیکبخت و زهرا دیانتی

پاورپوینت فصل هفتم کتاب حسابداری مدیریت، نویسنده دکتر محمدرضا نیکبخت و زهرا دیانتی

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب حسابداری مدیریت: تصمیم گیری بر اساس اطلاعات هزینه های مربوط و اطلاعات استراتژیک شرکت

تالیف و ترجمه: دکتر محمدرضا نیکبخت و دکتر زهرا دیانتی دیلمی

(75 اسلاید)


پاورپوینت فصل هفتم تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهدشناسه محصول: 503529
موجود

پاورپوینت فصل هفتم تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل هفتم تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد

پاورپوینت فصل هفتم  تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد

دانلود پاورپوینت فصل هفتم تئوری حسابدرای دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد با عنوان تحقیقات انتقادی حسابداری (15 اسلاید).


پاورپوینت فصل ششم تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهدشناسه محصول: 503532
موجود

پاورپوینت فصل ششم تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل ششم تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد

پاورپوینت فصل ششم تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد

دانلود پاورپوینت فصل ششم تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد با عنوان تحقیقات رفتاری حسابداری (27 اسلاید).


پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهدشناسه محصول: 503533
موجود

پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد

پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد

دانلود پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد با عنوان حسابداری محیط زیست (23 اسلاید).


پاورپوینت فصل چهارم تئوری حسابداری تالیف دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهدشناسه محصول: 503536
موجود

پاورپوینت فصل چهارم تئوری حسابداری تالیف دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل چهارم تئوری حسابداری تالیف دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد

پاورپوینت فصل چهارم تئوری حسابداری تالیف دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد

دانلود پاورپوینت فصل چهارم تئوری حسابداری تالیف دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد با عنوان پیامدهای اقتصادی حسابداری (18 اسلاید)


پاورپوینت فصل سوم تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهدشناسه محصول: 503553
موجود

پاورپوینت فصل سوم تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل سوم تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد

پاورپوینت فصل سوم تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد

دانلود پاورپوینت فصل سوم تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد با عنوان تئوری های اثباتی حسابداری (20 اسلاید).


پاورپوینت فصل اول و دوم تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهدشناسه محصول: 503555
موجود

پاورپوینت فصل اول و دوم تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل اول و دوم تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد

پاورپوینت فصل اول و دوم تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بهمن بنی مهد

دانلود پاورپوینت فصل اول و دوم تئوری حسابداری دکتر هاشم نیکومرام و دکتر بنی مهد با عنوان فصل اول: ماهیت تئوری و فصل دوم: تحقیقات بازار سرمایه ( 41 اسلاید).


پاورپوینت فصل سوم کتاب حسابداری مدیریت نویسنده دکتر محمدرضا نیکبخت و دکتر زهرا دیانتی دیلمیشناسه محصول: 503216
موجود

پاورپوینت فصل سوم کتاب حسابداری مدیریت نویسنده دکتر محمدرضا نیکبخت و دکتر زهرا دیانتی دیلمی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل سوم کتاب حسابداری مدیریت نویسنده دکتر محمدرضا نیکبخت و دکتر زهرا دیانتی دیلمی

پاورپوینت فصل سوم کتاب حسابداری مدیریت نویسنده دکتر محمدرضا نیکبخت و دکتر زهرا دیانتی دیلمی

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب حسابداری مدیریت نویسنده دکتر محمدرضا نیکبخت و دکتر زهرا دیانتی دیلمی با عنوان آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت هزینه (38 اسلاید).


پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت نویسنده دکتر محمدرضا نیکبخت و زهرا دیانتیشناسه محصول: 503219
موجود

پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت نویسنده دکتر محمدرضا نیکبخت و زهرا دیانتی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت نویسنده دکتر محمدرضا نیکبخت و زهرا دیانتی

پاورپوینت فصل دوم  کتاب حسابداری مدیریت نویسنده دکتر محمدرضا نیکبخت و زهرا دیانتی

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت نویسنده دکتر محمدرضا نیکبخت و زهرا دیانتی دیلمی با عنوان انتخاب و اجرای استراتژی با استفاده از تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و کارت ارزیابی متوازن (39 اسلاید).


پاورپوینت فصل اول کتاب حسابداری مدیریت نویسنده دکتر محمدرضا نیکبخت و دکتر زهرا دیانتی دیلمیشناسه محصول: 503223
موجود

پاورپوینت فصل اول کتاب حسابداری مدیریت نویسنده دکتر محمدرضا نیکبخت و دکتر زهرا دیانتی دیلمی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل اول کتاب حسابداری مدیریت نویسنده دکتر محمدرضا نیکبخت و دکتر زهرا دیانتی دیلمی

پاورپوینت فصل اول کتاب حسابداری مدیریت نویسنده دکتر محمدرضا نیکبخت و دکتر زهرا دیانتی دیلمی

دانلود پاورپوینت فصل اول حسابداری مدیریت نویسنده دکتر محمدرضا نیکبخت و دکتر زهرا دیانتی دیلمی با عنوان آشنایی با حسابداری مدیریت (59 اسلاید).


حل مسائل اصول حسابداری 1 تالیف جمشید اسکندری (فصل 1 تا 6).شناسه محصول: 502390
موجود

حل مسائل اصول حسابداری 1 تالیف جمشید اسکندری (فصل 1 تا 6).

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

حل مسائل اصول حسابداری 1 تالیف جمشید اسکندری (فصل 1 تا 6).

حل مسائل اصول حسابداری 1 تالیف جمشید اسکندری (فصل 1 تا 6).

دانلود حل مسایل اصول حسابداری 1 تالیف جمشید اسکندری (فصل 1 تا 6)، 117 صفحه.


خلاصه کتاب مدیریت مالی نوین ترجمه آقایان شوری و جهانخانیشناسه محصول: 502303
موجود

خلاصه کتاب مدیریت مالی نوین ترجمه آقایان شوری و جهانخانی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

خلاصه کتاب مدیریت مالی نوین ترجمه آقایان شوری و جهانخانی

خلاصه کتاب مدیریت مالی نوین ترجمه آقایان شوری و جهانخانی

دانلود خلاصه کتاب حسابداری مدیریت مالی نوین ترجمه آقایان شوری و جهانخانی (54 صفحه).

فرمت: pdf و شامل؛

فصل اول: معرفی مدیریت مالی

فصل دوم: صورت های مالی، مالیات ها و جریان های نقدی

فصل سوم: تجزیه و تحلیل صورت های مالی

فصل چهارم: برنامه ریزی بلندمدت و رشد

فصل پنجم: مقدمه ای بر ارزیابی پول

فصل ششم: ارزیابی جریانات نقدی تنزیل شده

فصل هفتم: ارزش فعلی خالص و سایر معیارهای ارزیابی سرمایه گذاری

فصل هشتم: تصمیم گیری های مربوط به بودجه بندی سرمایه ای

فصل نهم: تجزیه و تحلیل و ارزیابی پروژه

 

 


دانلود چکیده کتاب استانداردهای حسابرسی نشریه 124 به همراه تستشناسه محصول: 502158
موجود

دانلود چکیده کتاب استانداردهای حسابرسی نشریه 124 به همراه تست

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

دانلود چکیده کتاب استانداردهای حسابرسی نشریه 124 به همراه تست

دانلود چکیده کتاب استانداردهای حسابرسی نشریه 124 به همراه تست

دانلود چکیده کتاب استانداردهای حسابرسی نشریه 124 به همراه تست.

فرمت: pdf

تعداد صفحات: 266 صفحه


جواب پرسش های چهار گزینه ای کتاب حسابداری میانه 1 تالیف: جمشید اسکندریشناسه محصول: 502168
موجود

جواب پرسش های چهار گزینه ای کتاب حسابداری میانه 1 تالیف: جمشید اسکندری

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

جواب پرسش های چهار گزینه ای کتاب حسابداری میانه 1 تالیف: جمشید اسکندری

جواب پرسش های چهار گزینه ای کتاب حسابداری میانه 1 تالیف: جمشید اسکندری

دانلود جواب پرسش های چهار گزینه ای کتاب حسابداری میانه 1 تالیف: جمشید اسکندری (36 صفحه).

فرمت: pdf


خلاصه تئوری اثباتی حسابداری اثر واتز و زی مرمنشناسه محصول: 502100
موجود

خلاصه تئوری اثباتی حسابداری اثر واتز و زی مرمن

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

خلاصه تئوری اثباتی حسابداری اثر واتز و زی مرمن

خلاصه تئوری اثباتی حسابداری اثر واتز و زی مرمن

دانلود خلاصه تئوری اثباتی حسابداری اثر واتز و زی مرمن (73 صفحه).

فرمت: pdf و شامل؛

خلاصه فصل 1: نقش تئوری حسابداری

 خلاصه فصل 2:فرضیه بازار کارا و مدل CAPM

خلاصه فصل 3: رابطه سود حسابداری و قیمت سهم

خلاصه فصل 4: مقایسه فرضیه های رقیب

خلاصه فصل 7: سیر تکاملی توجیهات مقررات افشا

خلاصه فصل 8: فرآیند بستن قراردادها

خلاصه فصل 9: برنامه های پاداش، قراردادهای وام، و روش های حسابداری

خلاصه فصل 10: حسابداری و فرآیند سیاسی

 

 


حل المسائل جلد اول کتاب مدیریت مالی نوین ترجمه دکتر علی جهانخانیشناسه محصول: 502044
موجود

حل المسائل جلد اول کتاب مدیریت مالی نوین ترجمه دکتر علی جهانخانی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

حل المسائل جلد اول کتاب مدیریت مالی نوین ترجمه دکتر علی جهانخانی

حل المسائل جلد اول کتاب مدیریت مالی نوین ترجمه دکتر علی جهانخانی

دانلود حل المسائل جلد اول کتاب مدیریت مالی نوین ترجمه دکتر علی جهانخانی فصول 2 تا 9.

فرمت:pdf

تعداد صفحات: 98 صفحه


پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری (1) تالیف دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی و سید مصطفی سید حسینیشناسه محصول: 502061
موجود

پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری (1) تالیف دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی و سید مصطفی سید حسینی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 11000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری (1) تالیف دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی و سید مصطفی سید حسینی

پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری (1) تالیف دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی و سید مصطفی سید حسینی

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری (1) تالیف دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی و سید مصطفی سید حسینی با عنوان چارچوب نظری و گزارشگری مالی (73 اسلاید).


داده های حسابرسی (Data)شناسه محصول: 484431
موجود

داده های حسابرسی (Data)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20500تومان

برچسب ها :

داده های حسابرسی (Data)

داده های حسابرسی (Data)

داده های حسابرسی (Data):

داده ها مربوط به 102 شرکت از سال 1385 تا 1393می باشد و از صورت های مالی شرکت ها از سایت کدال و سازمان بورس در اکسل تهیه شده است، و شامل؛

موسسه حسابرسی(سازمان حسابرسی یا خصوصی)

سن یا عمر شرکت

تاریخ پایان سال مالی

تاریخ گزارش حسابرسی

نرخ بازده دارایی (ROA)

درآمد خالص

کل دارایی ها

اهرم مالی (Leverage)

جمع بدهی ها

اندازه شرکت

کل حق الزحمه حسابرسی

 

 


ترجمه درس سوم زبان تخصصی حسابداری 2 تالیف: دکتر شکراله خواجوی و دکتر امین ناظمی با عنوان سرمایه آورده شده (پرداخت شده)شناسه محصول: 483886
موجود

ترجمه درس سوم زبان تخصصی حسابداری 2 تالیف: دکتر شکراله خواجوی و دکتر امین ناظمی با عنوان سرمایه آورده شده (پرداخت شده)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

ترجمه درس سوم زبان تخصصی حسابداری 2 تالیف: دکتر شکراله خواجوی و دکتر امین ناظمی با عنوان سرمایه آورده شده (پرداخت شده)

ترجمه درس سوم زبان تخصصی حسابداری 2 تالیف: دکتر شکراله خواجوی و دکتر امین ناظمی با عنوان سرمایه آورده شده (پرداخت شده)

دانلود ترجمه درس سوم زبان تخصصی حسابداری 2 تالیف: دکتر شکراله خواجوی و دکتر امین ناظمی با عنوان سرمایه آورده شده (پرداخت شده)

فرمت: پی دی اف

تعداد صفحات: 3 صفحه


پاورپوینت دفاع کارشناسی ارشد رشته حسابداریشناسه محصول: 483126
موجود

پاورپوینت دفاع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10500تومان

برچسب ها :

پاورپوینت دفاع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 پاورپوینت دفاع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانلود پاورپوینت دفاع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بدون شک یک پاورپوینت حرفه ای به ارائه هر چه بیشتر شما در روز دفاع کمک زیادی خواهد کرد و نشان دهنده دقت و حسن توجه شما خواهد بود. شما می توانید با ارائه یک پاورپوینت حرفه ای نظر اساتید را جلب کنید و در نتیجه نمره کامل را از آنها دریافت کنید، برای این منظور یک نمونه پاورپوینت در اختیار شما قرار دادیم(46 اسلاید).

 


خلاصه فصل پانزدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی با عنوان تحقیقات رفتاری حسابداری و گزارشگری اجتماعیشناسه محصول: 483036
موجود

خلاصه فصل پانزدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی با عنوان تحقیقات رفتاری حسابداری و گزارشگری اجتماعی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

خلاصه فصل پانزدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی با عنوان تحقیقات رفتاری حسابداری و گزارشگری اجتماعی

خلاصه فصل پانزدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی با عنوان تحقیقات رفتاری حسابداری و گزارشگری اجتماعی

دانلود خلاصه فصل پانزدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی با عنوان تحقیقات رفتاری حسابدای و گزارشگری اجتماعی (6صفحه).


1